Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/09/12/4405
12.09.2017
URZĄD GMINY W ROGOWIE
Wzór informacji na podatek od nieruchomości.
T
2017/09/12/4404
12.09.2017
URZĄD GMINY W ROGOWIE
Wzór informacji na podatek rolny.
T
2017/09/12/4403
12.09.2017
URZĄD GMINY W ROGOWIE
Wzór deklaracji na podatek leśny.
T
2017/09/12/4402
12.09.2017
URZĄD GMINY W ROGOWIE
Wzór informacji na podatek leśny.
T
2017/09/12/4401
12.09.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8(25) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2017 r.
T
2017/09/12/4400
12.09.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8A(12) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2017 r.
T
2017/09/12/4399
12.09.2017
URZĄD GMINY DAMASŁAWEK
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/09/12/4398
12.09.2017
URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/09/12/4397
12.09.2017
URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE
Wzór informacji na podatek leśny
T
2017/09/12/4396
12.09.2017
GMINA JAWOR
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY I NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14