Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/09/20/4452
20.09.2017
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
T
2017/09/20/4451
20.09.2017
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
N
2017/09/20/4450
20.09.2017
URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
T
2017/09/20/4449
20.09.2017
URZĄD GMINY SZAFLARY
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2017/09/20/4448
20.09.2017
URZĄD GMINY SZAFLARY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym, dochodowości z gospodarstwa rolnego, w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych
T
2017/09/20/4447
20.09.2017
URZĄD GMINY SZAFLARY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
T
2017/09/20/4446
20.09.2017
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku.
T
2017/09/20/4445
20.09.2017
Gmina Kobierzyce - Urząd Gminy
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2017/09/20/4444
20.09.2017
Gmina Kobierzyce - Urząd Gminy
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2017/09/20/4443
20.09.2017
Gmina Kobierzyce - Urząd Gminy
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 15