Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/09/14/4420
14.09.2017
URZĄD GMINY W ROGOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
N
2017/09/14/4419
14.09.2017
URZĄD GMINY W ROGOWIE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2017/09/14/4418
14.09.2017
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
T
2017/09/14/4417
14.09.2017
URZĄD GMINY W DOBRCZU
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/09/14/4416
14.09.2017
URZĄD GMINY W DOBRCZU
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/09/14/4415
14.09.2017
URZĄD GMINY W DOBRCZU
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2017/09/14/4414
14.09.2017
URZĄD GMINY W DOBRCZU
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7