Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/01/18/3876
18.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym
T
2017/01/18/3875
18.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku /lub konopi włóknistych
T
2017/01/18/3874
18.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wniosek o środki budżetu województwa śląskiego
T
2017/01/18/3873
18.01.2017
URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH OPOLSKICH
Wzór wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogi
T
2017/01/18/3872
18.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami
T
2017/01/18/3871
18.01.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
N
2017/01/18/3870
18.01.2017
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia w innym mieście zameldowała się na terenie miasta
T
2017/01/18/3869
18.01.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
PCC-2(7) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
T
2017/01/18/3868
18.01.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
SD-2(6) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9