Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/01/05/3811
05.01.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-ST(7) INFORMACJA PODATNIKA DO USTALENIA NALEŻNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (wersja 3)
T
2017/01/05/3810
05.01.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-ST(7) INFORMACJA PODATNIKA DO USTALENIA NALEŻNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (wersja 4)
T
2017/01/05/3809
05.01.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-28(2) WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3