Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/11/27/4722
27.11.2017
URZĄD GMINY W PARADYŻU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek
T
2017/11/27/4721
27.11.2017
URZĄD GMINY W PARADYŻU
Wzór wniosku o wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż
T
2017/11/27/4720
27.11.2017
URZĄD GMINY W PARADYŻU
Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza
T
2017/11/27/4719
27.11.2017
URZĄD GMINY W PARADYŻU
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
T
2017/11/27/4718
27.11.2017
URZĄD GMINY W PARADYŻU
Wzór wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
T
2017/11/27/4717
27.11.2017
URZĄD GMINY W PARADYŻU
Wzór wniosku o podział nieruchomości
T
2017/11/27/4716
27.11.2017
URZĄD GMINY W PARADYŻU
Wzór wniosku o oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
T
2017/11/27/4715
27.11.2017
URZĄD GMINY W PARADYŻU
Wzór wniosku o najem lokali użytkowych
T
2017/11/27/4714
27.11.2017
URZĄD GMINY W PARADYŻU
Wzór wniosku o najem lokali użytkowych
T
2017/11/27/4713
27.11.2017
URZĄD GMINY W PARADYŻU
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12