Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/11/15/4648
15.11.2017
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wzór wniosku na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
T
2017/11/15/4647
15.11.2017
URZĄD GMINY ORŁY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych
T
2017/11/15/4646
15.11.2017
URZĄD GMINY ORŁY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2017/11/15/4645
15.11.2017
URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Wzór wniosku o udostępnianie danych w systemie eUrząd innej osobie fizycznej
T
2017/11/15/4644
15.11.2017
URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Wzór wniosku o konto na platformie eUrząd do danych osoby prawnej, jednostki organizacyjnej, w tym spółki
T
2017/11/15/4643
15.11.2017
URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Wzór wniosku o deaktywację konta na platformie eUrząd
T
2017/11/15/4642
15.11.2017
URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Wzór wniosku o konto na platformie eUrząd
T
2017/11/15/4641
15.11.2017
URZĄD MIASTA MARKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8