Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/11/21/4697
21.11.2017
Urząd Gminy Łękawica
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2017/11/21/4696
21.11.2017
Urząd Gminy Łękawica
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2017/11/21/4695
21.11.2017
Urząd Gminy Łękawica
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2017/11/21/4694
21.11.2017
Urząd Gminy Łękawica
Wzór wniosku o udostępnianie danych w systemie eUrząd innej osobie fizycznej
T
2017/11/21/4693
21.11.2017
Urząd Gminy Łękawica
Wzór wniosku o konto na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
T
2017/11/21/4692
21.11.2017
Urząd Gminy Łękawica
Wzór wniosku o deaktywację konta na platformie eUrząd
T
2017/11/21/4691
21.11.2017
Urząd Gminy Łękawica
Wzór wniosku o konto na platformie eUrząd
T
2017/11/21/4690
21.11.2017
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór dla dokumentu Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
T
2017/11/21/4689
21.11.2017
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych
T
2017/11/21/4688
21.11.2017
Urząd Gminy Łękawica
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 19