Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/11/17/4674
17.11.2017
URZĄD MIASTA RYPIN
Wzór informacji na podatek leśny
T
2017/11/17/4673
17.11.2017
URZĄD MIASTA RYPIN
Wzór informacji na podatek rolny
T
2017/11/17/4672
17.11.2017
URZĄD MIASTA RYPIN
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2017/11/17/4671
17.11.2017
URZĄD GMINY ZGIERZ
Wzór wniosku w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
T
2017/11/17/4670
17.11.2017
URZĄD GMINY ZGIERZ
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
T
2017/11/17/4669
17.11.2017
URZĄD GMINY ZGIERZ
Wzór podania o wydanie wypisu lub wyrysu z aktualnego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
T
2017/11/17/4668
17.11.2017
URZĄD GMINY ZGIERZ
Wzór podania o wydanie informacji dotyczącej działki
T
2017/11/17/4667
17.11.2017
URZĄD GMINY ZGIERZ
Wzór wniosku o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego
T
2017/11/17/4666
17.11.2017
URZĄD GMINY ZGIERZ
Wzór wniosku w sprawie rozłożenia zapłaty podatkowych
T
2017/11/17/4665
17.11.2017
URZĄD GMINY ZGIERZ
Wzór wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 24