Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/05/19/4168
19.05.2017
URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/05/19/4167
19.05.2017
URZĄD GMINY W GOŁCZY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
T
2017/05/19/4166
19.05.2017
URZĄD GMINY W GOŁCZY
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2017/05/19/4165
19.05.2017
URZĄD GMINY W GOŁCZY
Wzór wniosku o dzierżawę nieruchomości
T
2017/05/19/4164
19.05.2017
WIEJSKA GMINA JAROSŁAW
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2017/05/19/4163
19.05.2017
URZĄD GMINY BOLESŁAW
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/05/19/4162
19.05.2017
URZĄD GMINY BOLESŁAW
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/05/19/4161
19.05.2017
URZĄD GMINY BOLESŁAW
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2017/05/19/4160
19.05.2017
URZĄD GMINY BOLESŁAW
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2017/05/19/4159
19.05.2017
URZĄD GMINY BOLESŁAW
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14