Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/10/26/4582
26.10.2017
URZĄD GMINY WYRY
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2017/10/26/4581
26.10.2017
URZĄD GMINY WYRY
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2017/10/26/4580
26.10.2017
URZĄD GMINY WYRY
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2017/10/26/4579
26.10.2017
URZĄD GMINY ORŁY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/10/26/4578
26.10.2017
URZĄD GMINY W MIEŚCISKU
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2017/10/26/4577
26.10.2017
URZĄD GMINY W MIEŚCISKU
Wzór informacji na podatek leśny
T
2017/10/26/4576
26.10.2017
URZĄD GMINY W MIEŚCISKU
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2017/10/26/4575
26.10.2017
URZĄD GMINY W MIEŚCISKU
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/10/26/4574
26.10.2017
Urząd Gminy Lesznowola
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9