Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/10/16/4536
16.10.2017
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/10/16/4535
16.10.2017
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór informacji na podatek leśny
T
2017/10/16/4534
16.10.2017
URZĄD GMINY W KLEMBOWIE
Wzór informacji na podatek leśny
T
2017/10/16/4533
16.10.2017
URZĄD GMINY W KLEMBOWIE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/10/16/4532
16.10.2017
URZĄD GMINY W KLEMBOWIE
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2017/10/16/4531
16.10.2017
Urząd Miejski w Tłuszczu
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/10/16/4530
16.10.2017
Urząd Miejski w Tłuszczu
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2017/10/16/4529
16.10.2017
URZĄD GMINY W KLEMBOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/10/16/4528
16.10.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
NIP-5/W(8) WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA / INFORMACJI O NADANYM NUMERZE IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9