Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/10/30/4598
30.10.2017
URZĄD GMINY W DĘBOWEJ ŁĄCE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/10/30/4597
30.10.2017
URZĄD GMINY W DĘBOWEJ ŁĄCE
Wzór informacji na podatek leśny
T
2017/10/30/4596
30.10.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.
T
2017/10/30/4595
30.10.2017
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2017/10/30/4594
30.10.2017
URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
Wzór wniosku o udostępnianie danych w systemie eUrząd innej osobie fizycznej
N
2017/10/30/4593
30.10.2017
URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
Wzór wniosku o konto na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
N
2017/10/30/4592
30.10.2017
URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
Wzór wniosku o deaktywację konta na platformie eUrząd
N
2017/10/30/4591
30.10.2017
URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
Wzór wniosku o konto na platformie eUrząd
N
2017/10/30/4590
30.10.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
T
2017/10/30/4589
30.10.2017
URZĄD GMINY KISZKOWO
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10