Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/10/13/4527
13.10.2017
URZĄD GMINY W GÓRZE ŚW.MAŁGORZATY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/10/13/4526
13.10.2017
URZĄD GMINY WYRY
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2