Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/10/20/4559
20.10.2017
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/10/20/4558
20.10.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
CBC-P(1) POWIADOMIENIE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA INFORMACJI O GRUPIE PODMIOTÓW
N
2017/10/20/4557
20.10.2017
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór informacji na podatek rolny
T
2017/10/20/4556
20.10.2017
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór informacji na podatek leśny
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4