Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/10/27/4588
27.10.2017
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór informacji na podatek leśny
T
2017/10/27/4587
27.10.2017
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/10/27/4586
27.10.2017
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/10/27/4585
27.10.2017
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2017/10/27/4584
27.10.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności w całości lub części należności na raty z tytułu mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej
T
2017/10/27/4583
27.10.2017
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór wniosku o odstępstwo, o którym mowa w art. 11 ust. 3 lub odstępstwo, o którym mowa w art. 15 ust. 4 Rozporządzenia (UE) nr 517/2014
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6