Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/04/06/4114
06.04.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH
N
2017/04/06/4113
06.04.2017
URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/04/06/4112
06.04.2017
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
T
2017/04/06/4111
06.04.2017
URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4