Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/04/03/4108
03.04.2017
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1