Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/02/22/4001
22.02.2017
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
T
2017/02/22/4000
22.02.2017
URZĄD GMINY PILCHOWICE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/02/22/3999
22.02.2017
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną
N
2017/02/22/3998
22.02.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Informacja o zmianie danych adresu do korespondencji, adresu zameldowania
N
2017/02/22/3997
22.02.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Zgłoszenie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
N
2017/02/22/3996
22.02.2017
URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
N
2017/02/22/3995
22.02.2017
URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
T
2017/02/22/3994
22.02.2017
URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
N
2017/02/22/3993
22.02.2017
URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
N
2017/02/22/3992
22.02.2017
URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12