Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/02/15/3970
15.02.2017
URZĄD MIASTA RYBNIKA
Wzór wniosku o konto na platformie eUrząd
N
2017/02/15/3969
15.02.2017
URZĄD MIASTA RYBNIKA
Wzór wniosku o deaktywację konta na platformie eUrząd
N
2017/02/15/3968
15.02.2017
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
N
2017/02/15/3967
15.02.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
N
2017/02/15/3966
15.02.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Informacja na podatek od nieruchomości IN-1
N
2017/02/15/3965
15.02.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Informacja na podatek rolny IR-1
N
2017/02/15/3964
15.02.2017
URZĄD GMINY CZERNICHÓW Z SIEDZIBĄ W TRESNEJ
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
T
2017/02/15/3963
15.02.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-Z(5) ZGŁOSZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2017/02/15/3962
15.02.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-R(13) ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2017/02/15/3961
15.02.2017
URZĄD MIASTA SIEMIATYCZE
Wzór DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 28