Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/12/13/4809
13.12.2017
URZĄD GMINY KONOPNICA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2017/12/13/4808
13.12.2017
URZĄD GMINY KONOPNICA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
T
2017/12/13/4807
13.12.2017
URZĄD GMINY KONOPNICA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
T
2017/12/13/4806
13.12.2017
URZĄD GMINY KONOPNICA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego
T
2017/12/13/4805
13.12.2017
Gmina Krobia
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników
T
2017/12/13/4804
13.12.2017
Gmina Krobia
Wzór wniosku o podział nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6