Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/12/01/4751
01.12.2017
Urząd Gminy w Trzcianie
Wzór informacji o gruntach
T
2017/12/01/4750
01.12.2017
Urząd Gminy w Trzcianie
Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
T
2017/12/01/4749
01.12.2017
Urząd Gminy w Trzcianie
Wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego DR-1
T
2017/12/01/4748
01.12.2017
Urząd Gminy w Trzcianie
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2017/12/01/4747
01.12.2017
Urząd Gminy w Trzcianie
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/12/01/4746
01.12.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
TW-1(3) TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
N
2017/12/01/4745
01.12.2017
URZĄD GMINY W PARADYŻU
Wzór wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7