Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/12/12/4803
12.12.2017
URZĄD MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne
T
2017/12/12/4802
12.12.2017
URZĄD GMINY MIELESZYN
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/12/12/4801
12.12.2017
URZĄD GMINY W WILCZYNIE
Wzór wniosku o najem lokalu użytkowego
T
2017/12/12/4800
12.12.2017
URZĄD GMINY W WILCZYNIE
Wzór wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
T
2017/12/12/4799
12.12.2017
URZĄD GMINY W WILCZYNIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
T
2017/12/12/4798
12.12.2017
URZĄD GMINY W WILCZYNIE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2017/12/12/4797
12.12.2017
URZĄD MIASTA RYBNIKA
Wniosek w sprawie wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7