Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/12/07/4790
07.12.2017
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
T
2017/12/07/4789
07.12.2017
URZĄD GMINY KONOPNICA
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
T
2017/12/07/4788
07.12.2017
URZĄD GMINY KONOPNICA
Wzór wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
T
2017/12/07/4787
07.12.2017
URZĄD GMINY KONOPNICA
Wzór wniosku o podział nieruchomości
T
2017/12/07/4786
07.12.2017
URZĄD GMINY KONOPNICA
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1
T
2017/12/07/4785
07.12.2017
URZĄD GMINY KONOPNICA
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
T
2017/12/07/4784
07.12.2017
URZĄD GMINY KONOPNICA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1
N
2017/12/07/4783
07.12.2017
URZĄD GMINY KONOPNICA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
N
2017/12/07/4782
07.12.2017
URZĄD GMINY KONOPNICA
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
T
2017/12/07/4781
07.12.2017
URZĄD GMINY KONOPNICA
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12