Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/12/20/4868
20.12.2017
URZĄD GMINY W JELEŚNI
Wzór wniosku o konto na platformie eUrząd
T
2017/12/20/4867
20.12.2017
URZĄD GMINY W WILCZYNIE
Wzór wniosku o zwolnienie z podatku rolnego i zastosowanie ulgi w podatku rolnym
T
2017/12/20/4866
20.12.2017
MIASTO RADLIN
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
T
2017/12/20/4865
20.12.2017
MIASTO RADLIN
Deklaracja na podatek leśny DL-1
T
2017/12/20/4864
20.12.2017
MIASTO RADLIN
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
T
2017/12/20/4863
20.12.2017
MIASTO RADLIN
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
T
2017/12/20/4862
20.12.2017
MIASTO RADLIN
Deklaracja na podatek rolny DR-1
T
2017/12/20/4861
20.12.2017
MIASTO RADLIN
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
T
2017/12/20/4860
20.12.2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ON-2)
T
2017/12/20/4859
20.12.2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ON-1)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 26