Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/06/05/4203
05.06.2017
GMINA JASIENICA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/06/05/4202
05.06.2017
MIASTO I GMINA KAŃCZUGA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/06/05/4201
05.06.2017
MIASTO I GMINA KAŃCZUGA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2017/06/05/4200
05.06.2017
MIASTO I GMINA KAŃCZUGA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych
T
2017/06/05/4199
05.06.2017
URZĄD GMINY CHĄŚNO
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
T
2017/06/05/4198
05.06.2017
URZĄD GMINY CHĄŚNO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/06/05/4197
05.06.2017
URZĄD GMINY CHĄŚNO
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
T
2017/06/05/4196
05.06.2017
URZĄD GMINY CHĄŚNO
Wzór informacji na podatek od nieruchomości IN-1
T
2017/06/05/4195
05.06.2017
URZĄD GMINY CHĄŚNO
Wzór informacji na podatek leśny IL-1
T
2017/06/05/4194
05.06.2017
URZĄD GMINY CHĄŚNO
Wzór informacji na podatek rolny IR-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 25