Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/06/06/4211
06.06.2017
URZĄD GMINY W ADAMÓWCE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/06/06/4210
06.06.2017
URZĄD GMINY W ADAMÓWCE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2017/06/06/4209
06.06.2017
URZĄD GMINY W ADAMÓWCE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych
T
2017/06/06/4208
06.06.2017
URZĄD GMINY SANOK
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/06/06/4207
06.06.2017
URZĄD GMINY SANOK
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej wykorzystywanej przez część roku
N
2017/06/06/4206
06.06.2017
URZĄD GMINY GRODZISKO DOLNE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/06/06/4205
06.06.2017
URZĄD MIASTA KROSNA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/06/06/4204
06.06.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8(24) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór uwzględnia stawki podatku CIT obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8