Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/06/13/4230
13.06.2017
Urząd Miasta Radymna
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2017/06/13/4229
13.06.2017
Urząd Miasta Radymna
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych
T
2017/06/13/4228
13.06.2017
Urząd Miasta Radymna
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/06/13/4227
13.06.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
WNIOSEK DO BUDŻETU
N
2017/06/13/4226
13.06.2017
URZĄD GMINY ŁYSZKOWICE
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1
N
2017/06/13/4225
13.06.2017
URZĄD GMINY ŁYSZKOWICE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
T
2017/06/13/4224
13.06.2017
URZĄD GMINY ŁYSZKOWICE
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
T
2017/06/13/4223
13.06.2017
URZĄD GMINY ŁYSZKOWICE
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
T
2017/06/13/4222
13.06.2017
URZĄD GMINY ŁYSZKOWICE
Wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9