Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/06/19/4231
19.06.2017
URZĄD GMINY MIRZEC
Deklaracja w sprawie podatku leśnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1