Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/06/30/4258
30.06.2017
URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
Oświadczenie o rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1