Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/06/09/4218
09.06.2017
URZĄD GMINY KOWIESY
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
T
2017/06/09/4217
09.06.2017
URZĄD GMINY KOWIESY
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/06/09/4216
09.06.2017
URZĄD GMINY KOWIESY
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
T
2017/06/09/4215
09.06.2017
URZĄD GMINY KOWIESY
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego IL-1
T
2017/06/09/4214
09.06.2017
URZĄD GMINY KOWIESY
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5