Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/06/22/4253
22.06.2017
URZĄD GMINY RZEZAWA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
N
2017/06/22/4252
22.06.2017
URZĄD MIASTA RYBNIKA
Wzór wniosku o odebranie dostępu do danych osoby fizycznej innej upoważnionej osobie fizycznej w systemie eUrząd
N
2017/06/22/4251
22.06.2017
URZĄD MIASTA RYBNIKA
Wzór wniosku o udostępnianie danych w systemie eUrząd innej osobie fizycznej
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3