Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/06/23/4255
23.06.2017
URZĄD GMINY W SŁUPI
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/06/23/4254
23.06.2017
URZĄD GMINY W SŁUPI
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2