Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/03/20/4089
20.03.2017
KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zgody na handel, na terenie miasta Konina
T
2017/03/20/4088
20.03.2017
KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o przydział mieszkania
T
2017/03/20/4087
20.03.2017
KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o zamianę mieszkania
T
2017/03/20/4086
20.03.2017
KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
T
2017/03/20/4085
20.03.2017
KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
T
2017/03/20/4084
20.03.2017
KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
T
2017/03/20/4083
20.03.2017
Urząd Miejski w Pyzdrach
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/03/20/4082
20.03.2017
URZĄD GMINY NIEDŹWIEDŹ
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/03/20/4081
20.03.2017
URZĄD GMINY WIERZCHOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9