Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/03/03/4025
03.03.2017
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór deklaracji na podatek leśny.
N
2017/03/03/4024
03.03.2017
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości.
N
2017/03/03/4023
03.03.2017
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór deklaracji na podatek rolny.
N
2017/03/03/4022
03.03.2017
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
N
2017/03/03/4021
03.03.2017
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego.
N
2017/03/03/4020
03.03.2017
URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Informacja w sprawie opłaty od posiadania psów
T
2017/03/03/4019
03.03.2017
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku.
N
2017/03/03/4018
03.03.2017
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
N
2017/03/03/4017
03.03.2017
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
N
2017/03/03/4016
03.03.2017
URZĄD GMINY W OPATOWIE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13