Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/03/07/4029
07.03.2017
URZĄD MIASTA OPOLA
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Opola
T
2017/03/07/4028
07.03.2017
URZĄD GMINY GRÓDEK
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
N
2017/03/07/4027
07.03.2017
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży
T
2017/03/07/4026
07.03.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-OP(1) OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU 1% PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4