Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/03/14/4080
14.03.2017
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wzór wniosku o zarejestrowanie psa
T
2017/03/14/4079
14.03.2017
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wzór wniosku o wydanie opinii plastycznej
T
2017/03/14/4078
14.03.2017
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wzór wniosku o wydanie PŁOCKIEJ KARTY SENIORA
T
2017/03/14/4077
14.03.2017
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
T
2017/03/14/4076
14.03.2017
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
T
2017/03/14/4075
14.03.2017
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wzór wniosku przystąpienia instytucji, firmy do PŁOCKIEJ KARTY SENIORA
T
2017/03/14/4074
14.03.2017
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia w postaci identyfikatora upoważniającego do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniami na terenie Gminy-Miasta Płock
T
2017/03/14/4073
14.03.2017
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wzór wniosku o udzielenie pomocy prawnej przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów
T
2017/03/14/4072
14.03.2017
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wzór wniosku na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
N
2017/03/14/4071
14.03.2017
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wzór wniosku o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 51