Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/03/24/4095
24.03.2017
URZĄD GMINY NIEDŹWIEDŹ
Deklaracja na podatek leśny DL-1
T
2017/03/24/4094
24.03.2017
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/03/24/4093
24.03.2017
URZĄD GMINY FRYSZTAK
Wzór deklaracja na podatek rolny
T
2017/03/24/4092
24.03.2017
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie dokumentu nadzoru na import stali
T
2017/03/24/4091
24.03.2017
URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1
N
2017/03/24/4090
24.03.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
TW-1(3) TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6