Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/03/05/10482
05.03.2021
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-REF(4) WNIOSEK O ZWROT PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM - zakres informacyjny wniosku określa art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).
T
2021/03/05/10481
05.03.2021
URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka
T
2021/03/04/10480
04.03.2021
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w trybie przyspieszonym
T
2021/03/04/10479
04.03.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o emeryturę pomostową (EPOM)
T
2021/03/04/10478
04.03.2021
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11Z(27) ZBIORCZA INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-11(27) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20 000 dokumentów).
T
2021/03/04/10477
04.03.2021
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11(27) INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY
T
2021/03/04/10476
04.03.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego (ZAS-59)
T
2021/03/04/10475
04.03.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy (ZAS-55)
T
2021/03/04/10474
04.03.2021
STAROSTWO POWIATOWE W GIŻYCKU
Wzór zgłoszenia uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej
T
2021/03/04/10473
04.03.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie (ZAS-39)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 217