Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/12/31/1964
31.12.2014
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych: - do 4,5% zawartości alkoholu i piwa, - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa
N
2014/12/31/1963
31.12.2014
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
N
2014/12/31/1962
31.12.2014
ARCHIWUM
Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji
N
2014/12/31/1961
31.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36(20) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 2014
T
2014/12/23/1960
23.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-RZ(17) ZBIORCZA INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-R(17) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20000 dokumentów).
T
2014/12/23/1959
23.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-40Z(20) ZBIORCZE ROCZNE OBLICZENIE PODATKU OD DOCHODU UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKA W ROKU PODATKOWYM 2014 - jest utworzone w oparciu o wzór PIT-40(20) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20000 dokumentów).
T
2014/12/22/1958
22.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36(20) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 2014 - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2014/12/22/1957
22.12.2014
URZĄD MIEJSKI JANOWIEC WLKP.
Wzór wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
T
2014/12/22/1956
22.12.2014
URZĄD MIEJSKI JANOWIEC WLKP.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
N
2014/12/22/1955
22.12.2014
URZĄD MIEJSKI JANOWIEC WLKP.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 532