Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/18/11364
18.02.2022
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wniosek o przekazywanie powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony praw wyłącznych
N
2022/02/18/11363
18.02.2022
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w trybie przyspieszonym
N
2022/02/18/11362
18.02.2022
URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
T
2022/02/18/11361
18.02.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór deklaracji DGO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem wielolokalowym
N
2022/02/18/11360
18.02.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór deklaracji DGO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
N
2022/02/18/11359
18.02.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór deklaracji DGO-3 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6