Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/09/11340
09.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o przedłużenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań
T
2022/02/09/11339
09.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
T
2022/02/09/11338
09.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań
T
2022/02/09/11337
09.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o nabycie na własność budynku użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań na rzecz najemcy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4