Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/12/05/11973
05.12.2022
URZĄD MIEJSKI W ZŁOTORYI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla nieruchomości zamieszkałych - budynki wielorodzinne
T
2022/12/05/11972
05.12.2022
URZĄD MIEJSKI W ZŁOTORYI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2022/12/05/11971
05.12.2022
URZĄD MIEJSKI W ZŁOTORYI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy i na, której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2022/12/05/11970
05.12.2022
URZĄD MIEJSKI W ZŁOTORYI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej
T
2022/12/05/11969
05.12.2022
URZĄD MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/12/05/11968
05.12.2022
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór informacji o przeprowadzonej kontroli oraz karze nałożonej na przedsiębiorcę lub zarządzającego transportem przez uprawnione organy kontrolne, w związku ze stwierdzeniem poważnego naruszenia przepisów unijnych (wpis danych do ewidencji poważnych naruszeń – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD))
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6