Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/12/16/11998
16.12.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
T
2022/12/16/11997
16.12.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2022/12/16/11996
16.12.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy
T
2022/12/16/11995
16.12.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2022/12/16/11994
16.12.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2022/12/16/11993
16.12.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze objętym rewitalizacją
T
2022/12/16/11992
16.12.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o podział nieruchomości zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
T
2022/12/16/11991
16.12.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2022/12/16/11990
16.12.2022
Urząd Miasta Mława
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9