Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/12/09/11982
09.12.2022
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór informacji o wynikach postępowania przeprowadzonego przez Starostę, mającego na celu ustalenie czy utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję na nałożone sankcje (Informacja o wynikach postępowania w sprawie badania dobrej reputacji – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD))
T
2022/12/09/11981
09.12.2022
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII
Wzór sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2