Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/12/29/12015
29.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
T
2022/12/29/12014
29.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór zgłoszenia zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Oleśnica
T
2022/12/29/12013
29.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór zawiadomienia o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego
T
2022/12/29/12012
29.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
T
2022/12/29/12011
29.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Oleśnica
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5