Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/12/22/12004
22.12.2022
URZĄD MIEJSKI W BŁONIU
Wzór wniosku wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2022/12/22/12003
22.12.2022
URZĄD MIEJSKI W BŁONIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o liczbie osób zameldowanych pod adresem
T
2022/12/22/12002
22.12.2022
URZĄD MIEJSKI W BŁONIU
Wzór wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3