Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/12/01/11956
01.12.2022
URZĄD MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
T
2022/12/01/11955
01.12.2022
URZĄD MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi miejskiej w celu umieszczenia urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanego w wyniku prowadzenia robót
T
2022/12/01/11954
01.12.2022
URZĄD MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/12/01/11953
01.12.2022
URZĄD MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
T
2022/12/01/11952
01.12.2022
URZĄD MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2022/12/01/11951
01.12.2022
URZĄD MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie zameldowania na pobyt stały i czasowy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6