Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/12/02/11967
02.12.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-CSR(1) INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, KULTURALNĄ ORAZ WSPIERAJĄCĄ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ - wzór stosuje się do kosztów uzyskania przychodów poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r.
T
2022/12/02/11966
02.12.2022
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie (ZAS-39)
T
2022/12/02/11965
02.12.2022
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat (ZAS-36)
T
2022/12/02/11964
02.12.2022
URZĄD MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych
T
2022/12/02/11963
02.12.2022
URZĄD MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
T
2022/12/02/11962
02.12.2022
URZĄD GMINY GRYBÓW
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
T
2022/12/02/11961
02.12.2022
URZĄD GMINY GRYBÓW
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2022/12/02/11960
02.12.2022
URZĄD GMINY KOSAKOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/12/02/11959
02.12.2022
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zasiłek macierzyński (ZAM)
N
2022/12/02/11958
02.12.2022
URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11