Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/12/14/11989
14.12.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych
N
2022/12/14/11988
14.12.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych
T
2022/12/14/11987
14.12.2022
URZĄD MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
T
2022/12/14/11986
14.12.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia w sprawie usunięcia drzewa
T
2022/12/14/11985
14.12.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o czynności notarialnej, której równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
N
2022/12/14/11984
14.12.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o czynnościach notarialnych przekazywanej za pośrednictwem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6